Pengurus dan Pengajar SIT Cordova

Untuk dapat membina pendidikan yang baik, Yayasan menyediakan tenaga-tenaga yang kapabel dan berpengalaman.

Dimana sebagian besar tenaga pendidik berijazah S1.

ROMLI SIAN MAIR,MA

Pembina Yayasan

GURU SMPIT CORDOVA

GURU SDIT CODOVA

GURU TKIT CODOVA

GURU PAUD AMANAH BUNDA

TOP